Pois mukavuusalueelta: Vaihto-opiskelijan kokemuksia

Kansainvälisyys on iso osa Karelia-ammattikorkeakoulun toimintaa. Opintojen aikana opiskelijoilla on hyvät mahdollisuudet kartuttaa oman alan kansainvälistä osaamista lähtemällä kansainväliseen opiskelijavaihtoon.

Toimittaja: Mikael Pirinen
Kuvat: Oliver Korpela

Karelia-amk:lla on monipuolinen kumppanikorkeakoulujen verkosto ja Kareliasta lähteekin vuosittain runsaasti opiskelijoita lukukauden tai lukuvuoden kestävään vaihtoon. Vastaavasti Kareliaan saapuu vaihto-opiskelijoita eri puolilta maailmaa. Ulkomailla hyväksytysti suoritetut opinnot hyväksi luetaan tutkintoon täysimääräisinä, eikä vaihtojakso hidasta valmistumista. Vaihto-opiskelijat saavat apurahan, joka kattaa osan matka- ja opiskelukustannuksista.

Viive-lehti pääsi haastattelemaan syyslukukauden Japanin Tōganessa viettänyttä neljännen vuoden media-alan opiskelijaa Oliver Korpelaa siitä, mitä kaikkea syyslukukausi Japanissa piti sisällään.

Missä vaiheessa tiesit, että haluat lähteä vaihtoon ja miten päädyit Japaniin?

Kaikki lähti liikkeelle vuonna 2019, kun sain sähköpostiin viestin vaihtoon hakemisesta. Innostuin ideasta heti, vaikka kohde ei ollut itselläni heti valmiiksi mielessä. Lähetin ensin hakemuksen, jonka jälkeen aloin vasta katselemaan karttaa vaihtokohteista. Pyrkimyksenä valita maa, joka olisi mahdollisimman kaukana Suomesta. Euroopan maihin on mielestäni todella helppo päästä yleisesti muutenkin, joten halusin päästä mahdollisimman kauas Suomesta. Koin, että vaihto olisi todella hyvä mahdollisuus tehdä juuri se. Olin entuudestaan myös kiinnostunut Japanin kulttuurista mikä helpotti päätöstä.

Millainen oli hakuprosessi vaihto-ohjelmaasi ja miten varmistit rahoituksen Japanin opintojasi varten?

Hakuprosessi oli oikeastaan vaikea, joka johtui pääosin Covidista. Sen takia myös vaihtoon lähtö viivästyi. Japani myös nojaa vahvasti vanhoihin tapoihin ja haluaa pitää niistä kiinni. Esimerkiksi ennen vaihtoa keskustelut Japanissa olevan yliopiston kanssa käytiin kirjepostin välityksellä, mikä hieman itseä aluksi ihmetytti. Rahoituksen osalta niin koulu antoi osan avustuksesta ja hain myös apurahan Otsakorpi-säätiöltä.

Valmistauduitko vaihtoon jotenkin? Esimerkiksi kieltä harjoittelemalla?

Kyllä. Harjoittelin Youtuben avustuksella Hiraganoja (yksi japanin kirjoitusjärjestelmässä käytetyistä kana-tavumerkistöistä). Opettelin niiden avulla noin 10–15 tavanomaista arkipäivän lausetta. Tästä oli kyllä todella paljon apua. Suosittelenkin vahvasti, että mikäli olet lähdössä maahan, jossa ei välttämättä puhuta oletusarvoisesti niin hyvää englantia, niin opettele edes ne tavallisimmat arkipäiväiset lauseet kyseisen maan kielellä. Kokemus olisi itselleni ollut varmasti myös huomattavasti vaikeampi, mikäli en olisi kyseisiä asioita ennen vaihtoa opetellut. Vaikka meille opetettiin japanin kieltä, niin opetuksen tempo oli Japanissa hyvin nopea, joten kielen oppiminen olisi ollut todella paljon vaikeampaa ilman aikaisempaa opettelua.

Miten asuminen oli hoidettu Japanissa?

Meitä lähti Kareliasta neljä opiskelijaa samaan aikaan ja asuimme kaikki samassa asuntolatyylisessä ratkaisussa muiden vaihto-opiskelijoiden kanssa. Ei asuttu tavallaan yhdessä, vaan kaikilla oli oma yksiönsä. Japanin päästä tuli meille alussa suoraan asunnot, joista sai lapulle rastittaa mieluisensa. Kyseessä oli kaksikerroksinen rivitalo, jossa asui pelkästään vaihto-opiskelijoita.

Vaikka japanilainen kulttuuri oli sinulle entuudestaan jo hieman tuttua, niin tuliko jokin asia silti täytenä yllätyksenä?

Itselleni yllätyksenä miten paljon Japanissa käytetään vielä käteistä. En itse vaihdon aikana käyttänyt pankkikorttia kertaakaan, ihan vain pelkästään jo siirtomaksujen takia. Myös vuokra maksettiin käteisellä. Myös julkisissa kulkuvälineissä oli enemmän sääntöjä kuin Suomessa. Julkisissa kulkuvälineissä ei saa puhua puhelimessa eikä keskustella kovaan ääneen kaverin kanssa. Julkiset kulkuvälineet ovat Japanissa todella hiljaisia. Oli oikeastaan jopa ihan hauskan näköistä, kun jokainen juna on ängetty aivan täyteen ihmisiä, mutta silti siellä on aivan hiljaista. Toki Japanin isoimmat kaupungit tällaisen introvertin näkökulmasta tuntuivat aivan valtavilta. Tokio on kuitenkin Helsinkiäkin noin 50 kertaa isompi, joten kyllä siinä tunsi olonsa pieneksi. Japanissa myös käytettiin kasvomaskeja julkisissa tiloissa ja Suomeen palattua tuntuikin oudolta, kun maskeja ei käytetä. Japanissa ei myöskään panosteta kierrätykseen niin paljoa kuin Suomessa.

Kasvattiko vaihtokokemus jollain osa-alueella oman alan osaamista?

Lähdin oikeastaan vain opiskelemaan japanin kieltä, joten vaihto ei ollut oikeastaan suuresti liitännäinen oman alan opintoihin. Media-ala jäi hieman sivuun, mutta meillä alkoi nyt neljäntenä vuonna kurssi, jossa pystyimme hyödyntämään Japanissa kuvattua materiaalia ja tuomaan myös japanilaista kulttuuria esille. Esimerkiksi, kuvasimme kurssille videon, jossa yritämme tehdä itse mochia (japanilainen riisikakku). Opintojen puolesta opinnot Japanissa painottuivat pääosin Japanin kielen ja kulttuurin opiskeluun. Toki voisi sanoa, että verkostoitumistaidot kehittyivät vaihdon myötä.

Saitko tilaisuuden olla vuorovaikutuksessa japanilaisten opiskelijoiden kanssa?

Pääosin opiskeltiin muiden vaihto-opiskelijoiden kanssa keskenään, meitä oli ryhmässä noin parisen kymmentä. Välillä japanilaiset tulivat seuraamaan meidän opiskeluamme ja välillä meillä oli yhteisiä keskusteluharjoituksia heidän kanssaan, mikäli oli mielestäni hyvä asia sillä se toi erilaista tuntumaa opiskeluun. Opiskelujen ulkopuolella tuli myös vietettyä aikaa japanilaisten kanssa erilaisissa tapahtumissa.

Kuinka paljon osaamisesi kehittyi liittyen japanin kieleen ja japanin kulttuurintuntemukseen?

Erittäin paljon, vaikka Tōganessa ei paljoa puhuttu englantia, niin se oli kuitenkin ainoa kieli, jolla piti kyetä siellä pärjäämään. Se johti siihen, että myös englannin kielen taito kehittyi. Loppua kohden huomasin jopa ajattelevani asioita englannin kielellä. Japanin kielentaito myös kehittyi, mikä nosti itseluottamusta. 

Koko reissu oli itselle introverttina ihmisenä pyrkimys poistua merkittävästi pois omalta mukavuusalueelta. Tunnen olevani täysin eri ihminen tultuani vaihdosta takaisin.

Mitä mielestäsi tulevien vaihtoon lähtevien opiskelijoiden olisi hyvä huomioida ennen vaihtoon lähtöä?

Kieltä kannattaa opetella, ainakin perusteet. Netti on nykyisin todella hyvä työkalu siihen. Suosittelisin myös vahvasti säästämään rahaa vaihtoa varten, jotta pystyy varmasti osallistumaan kaikkeen sellaiseen toimintaan mikä itseä kyseisessä maassa kiinnostaa. Itseään pystyy rikastuttamaan parhaiten kokemalla erilaisia juttuja. Suosittelen myös vahvasti kyselemään vaihdossa olleilta opiskelijoilta vinkkejä! Itsekin ennen vaihtoa kyselin toiselta jo Japanissa olleelta opiskelijalta hänen kokemuksistaan vaihdosta, ja se auttoi avartamaan omia näkemyksiä.