Mitä kuuluu opiskelijoille?

Opiskelijoiden hyvinvointiin on viimevuosina kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota. Hyvinvointia voidaan määritellä erilaisilla tavoilla ja sen jäsentämiseen on käytettävissä monipuolisesti mittareita. Erilaiset ihmiset painottavat hyvinvoinnissaan erilaisia asioita: toiset esimerkiksi arvottavat fyysisen hyvinvoinnin merkittävämmäksi, kun taas toisille psyykkisellä ja sosiaalisella puolella on suurempi arvo. (Lähde: Helsingin Yliopisto)

Toimittajat: Milja Makkonen & Emma Saari
Kuvitus: Roosa Merivirta 

 

Ihminen on kuitenkin psykofyysissosiaalinen kokonaisuus eikä mitään osa-aluetta voi sulkea pois, vaan kaikki vaikuttavat kaikkiin.

Kartoitimme opiskelijoiden ajankohtaisia kokemuksia jaksamiseen liittyen Karelia-amk:n toisen vuoden medianomi opiskelijoiden ryhmästä. Vastauksissa välittyi kirkkaasti opiskelijoiden tämänhetkinen kuormittuneisuus kurssikokonaisuuksien vaihteessa keskellä intensiivistä opiskelukokonaisuutta. 

Useat kokemuksiaan kertoneista opiskelijoista kuvasivat opintojen vaatiman itseohjautuvuuden ja itsenäinen tiedon omaksumisen olleen kuormittavaa. Opiskelijoilta odotetaan kykyä aikatauluttaa opintonsa tiiviisti muuttuvien lukujärjestysten puitteissa ja tämä on vaikuttanut myös vapaa-ajan vietto mahdollisuuksiin. Opiskelijat ovat tunnistaneet, että stressitasojen kohotessa iloa tuottavat asiat jäävät arjesta herkästi pois. Tänä keväänä on ollut useita ryhmätyökokonaisuuksia eri kursseilla, jotka ovat vaatineet erityisen paljon eri ryhmien jäsenten aikataulujen yhteensovittamista ja luonut haasteita. Monet ovat kokeneet koulun täyttävän ajan tiiviisti niin, ettei vapaa-ajalle ja palautumiselle jää riittävästi tilaa.

Useat tunnistivat itsessään heikentynyttä jaksamista, uupumuksen tunteita sekä kohonnutta stressitasoa. 

Itsenäisen opiskelun määrä on aiheuttanut osalle merkittäviä haasteita arjen hallinnassa. Monet opiskelijoista kokivat jaksamisen menevän sykliluonteisesti niin, että kurssien päättyessä on voimakkain stressipiikki, mistä toipumiseen menee useita viikkoja seuraavien kurssien jo alkaessa. Useat tunnistivat itsessään heikentynyttä jaksamista, uupumuksen tunteita sekä kohonnutta stressitasoa. Tekemättömät tehtävät painavat mielen päällä myös silloin, kun yrittää levätä ja osa intensiivisimmistä tehtävistä tulee uniin asti. Jotkut kokivat runsaan itsenäisen työskentelyn mahdollistavan mielekkään työn tekemisen etänä ja olivat tyytyväisiä riippumattomuuteen siitä, missä työn fyysisesti suorittaa. Muutamat kokivat jaksamisensa myös hyväksi sekä koulun sopivan haastavaksi.

Kokemuksiaan jaksamisesta kertoi noin 20 opiskelijaa.

Kysyimme opiskelijoilta myös heidän hyväksi kokemiaan tapoja tukea omaa jaksamistaan, kun uupumus ja stressi varjostaa kouluarkea.  

 • Urheilu, harrastukset ja mieluisat vapaa-ajan viettotavat  
 • Hyvät yöunet  
 • Terveellinen ruokavalio ja elämäntapa  
 • Rutiinit 
 • Lähipiiri ja sen antama tuki, ettei jää yksin asioiden kanssa 
 • Kokemusten jakaminen ja vertaistuki  
 • Opintojen rytmitys, tauot 
 • Ajanhallinta ja kalenterin käyttö 
 • Parin päivän vapaa koulutehtävistä  
 • Loman odotus  
 • Yksinolo  
 • Hetkittäiset onnistumisen ja hyvän olon hetket  
 • Mieluisa opiskelutapa ja paikka 
 • Asioiden tekeminen ajallaan  
 • Kevät ja lisääntynyt valo  
 • Opiskelukaverit ja opintopiiri 
 • Musiikki ja sen tuoma hyvä olo  
 • Kiinnostavat opinnot ja käytännössä tekeminen 
 • Hyvä ruoka ja elokuvat

Näiden edellä mainittujen tapojen lisäksi oman jaksamisen tukemiseen voi hyödyntää muun muassa Mielenterveystalo.fi sivustoa, josta löytyy luotettavia ja turvallisia omahoito-ohjelmia monenlaisiin elämän haasteisiin.

Uupumus koskettaa yhtä useampia opiskelijoita ja on monitahoinen ongelma, joka voi eri ihmisillä johtua erilaisista syistä. Siksi sen hoitaminen edellyttää erilaisia lähestymistapoja. 

– Mielenterveystalo.fi 

Uupumus koskettaa yhä useampia opiskelijoita. Tätä varten sivusto tarjoaa opiskelijoiden uupumuksen omahoito-ohjelman, jota voi matalalla kynnyksellä ja maksuttomasti hyödyntää jokainen, joka tunnistaa itsestään uupumuksen piirteitä.

Omahoito-ohjelmasta on löydettävissä teoriatietoa uupumukseen johtavista tekijöistä sekä tuntomerkkejä, jotka voivat auttaa tunnistamaan uupumusta ja jaksamisen haasteita itsessään.

Mielenterveystalon omahoito-ohjelmassa keinoja jaksamisen tueksi ja uupumuksen selättämiseksi on jaettu kolmeen pääryhmään, joita ovat rauhoittuminen ja tietoisuustaidot, arjen tasapainottaminen sekä itsetuntemus ja minäsuhde.

Omahoito-ohjelmassa tärkeitä elementtejä ovat muun muassa tilanteen hyväksyminen ja kohtaaminen, palautumisesta huolehtiminen, arjen rutiinien merkityksen tiedostaminen sekä oman henkisen hyvinvoinnin tukeminen. Näihin voi sivustolta löytää yksityiskohtaiset kuvaukset sekä harjoitteet, joita toteuttaa kotona.

Muistathan, että mikäli et koe saavasi apua edellä mainituista keinoista, kannattaa aina kääntyä ammattiavun puoleen. Lähin auttava taho on esimerkiksi koulukuraattori, mutta voit olla yhteydessä myös suoraan YTHS palveluihin.

Lähteet

Tervetuloa opiskelu-uupumuksen ehkäisyn omahoito-ohjelmaan | Mielenterveystalo.fi

1. MISTÄ ON KYSE? | Mielenterveystalo.fi
2. TYÖKALUJA | Mielenterveystalo.fi
3. EVÄITÄ JATKOON | Mielenterveystalo.fi

Opiskelijoiden hyvinvointi | Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta | Helsingin yliopisto (helsinki.fi)