Tarmo tutuksi

Tarmo on oppimis- ja palveluympäristö, joka sijaitsee Karelia-ammattikorkeakoulun tiloissa Tikkarinne -kampuksella. Tarmossa pystyy suorittamaan sosiaali- ja terveysalan harjoitteluja. Opiskelijat pääsevät toteuttamaan siellä monipuolisesti omaan alaansa liittyviä työtehtäviä ja Tarmon ensisijainen tavoite on terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen.

Toimittajat: Milja Makkonen, Emma Saari ja Elina Aalto, Kuvat: Jenny Pottonen ja Roosa Merivirta

Viive -lehden toimitus kävi tutustumassa Tarmon toimintaan.

Tarmon asiakkaiden piirtämiä piirroksia sekä kirjoittamia tsemppilauseita löytyi toimiston piirtotaululta lukuisia.

Kohtasimme monialaisen tiimin, jossa työskentelee tällä hetkellä kolme terveydenhoitaja- ja yksi fysioterapiaopiskelija. Katariina Neuvonen, Inka Enroos, Miia Tanninen ja Kukka Ratilainen avasivat toimitukselle Tarmon toimintaa.

Tarmon palvelujen pariin asiakkaat voivat ohjautua useiden erilaisten reittien kautta. Asiakkaaksi voi tulla lähes kuka vain. Eri terveydenhuoltoalan ammattilaiset saattavat ohjata hakemaan apua Tarmon matalan kynnyksen palveluista, esimerkiksi YTHS vastaanotoilla on saatavilla Tarmon esitteitä. Tarmon tuo itseään myös näkyväksi sosiaalisen median kanavissa. Asiakkaat hakeutuvat Tarmon palveluihin ottamalla yhteyttä koordinaattoriin sähköpostitse tai puhelimitse. Asiakkaille Tarmossa käyminen on ilmaista ensimmäisen kolmen kerran ajan, jonka jälkeen käynti maksaa viisi euroa. Tarmossa toteutuu niin lyhyet- kuin pitkäaikaiset asiakassuhteet. Asiakkaan käyntien määrä riippuu hoidon tarpeesta.

Yksi Tarmon tiloista, jossa otetaan asiakkaita vastaan.

Opiskelijat toimivat vastaanotolla pääosin itsenäisesti. Vastaanotolla on aina vähintään kaksi opiskelijaa, usein moniammatillinen työpari. Tarvittaessa heillä on mahdollisuus ottaa yhteyttä koordinaattoreihin. He auttavat, mikäli tarvetta, esimerkiksi lähtevät mukaan kotikäynnille. Tarmossa toimitaan moniammatillisessa tiimissä ja harjoitteluun tulevat opiskelijat tulevat usealta eri sosiaali- ja terveysalan koulutuksista. Vaihto-opiskelijoilla on myös mahdollisuus suorittaa harjoittelu Tarmossa.

Fysioterapia-, sosionomi-, sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa harjoittelu Tarmossa. Harjoittelupaikat jaetaan ja valitaan opiskelijoiden kesken tavanomaisten valintakäytäntöjen mukaisesti. Usein opiskelijoille suositellaan harjoittelun tekemistä Tarmossa. Harjoittelun voi suorittaa opintojen eri vaiheissa ja harjoittelut voivat olla eri pituisia.

Harjoittelujakson aikana opiskelijat työskentelevät monialaisissa tiimeissä ja jokaisella tiimillä on kohderyhmänsä. Asiakasryhmiin kuuluu henkilöitä pienistä lapsista ikäihmisiin saakka. Tarmossa opiskelijat pääsevät toteuttamaan monipuolisesti omaan alaansa liittyvää osaamista. Opiskelijat toteuttavat niin yksilötapaamisia kuin järjestävät erilaisia ryhmiä. Työnkuvaan voi kuulua myös erilaisia tapahtumia sekä tietoisuuden levittämistä Tarmosta. Tarmolla on useita yhteistyökumppaneita, mm. kolmannelta sektorilta, ja opiskelijat ovat sitä kautta päässeet esimerkiksi Joensuun Perheentalolle ohjaamaan erilaista toimintaa. Pääsääntöisesti toimisto- ja vastaanottotilat ovat Tikkarinne-kampuksella, mutta toiminta jalkautuu myös eri toimipisteisiin, yhteistyökumppaneiden tiloihin ja kotikäynneille.

Koulun kuntosalilta löytyy kattavasti erilaisia välineitä kuntoiluun ja sen tueksi. Kuvassa Tarmon tiimi: Miia Tanninen, Inka Enroos, Katariina Neuvonen ja Kukka Ratilainen.

Tarmossa harjoitteluja voi suorittaa kaikissa opintojen vaiheissa ja työtehtäviä toteutetaan sen hetkisen osaamistason mukaan. Harjoittelijat kertovat Tarmon olevan erilainen harjoittelupaikka ja mahdollistavan enemmän itsenäistä työskentelyä. Opiskelija saa ottaa enemmän vastuuta esimerkiksi oman kalenterin hallinnasta muihin harjoittelupaikkoihin verraten. Harjoittelussa on päässyt tekemään moniammatillista yhteistyötä eri ammattiryhmien opiskelijoiden kanssa ja se on antanut vastavuoroisesti molemmille osapuolille paljon. Niin kuin kaikissa ammattikorkeakoulujen harjoitteluissa niin myös tässä on opiskelijalle nimetty vastaava opettaja.

Tarmossa harjoittelussa olevien opiskelijoiden määrä vaihtelee paljon kiinnostuneiden harjoittelijoiden mukaan. Sosiaali- ja terveysalalla yleisesti suositellaan, että jokainen opiskelija tekisi ainakin yhden harjoittelun Tarmossa.

Kaikki ovat tervetulleita käyttämään Tarmon palveluita!

TARMO oppimis- ja palveluympäristö
tarmo@karelia.fi
+358 50 913 1787
www.karelia.fi/tarmo/